nick/email: heslo:
Česky English

Česká
Herpetologická
Společnost, z.s.


Herpetologické informace

Redaktor (Editor)

Ing. Andrej FUNK,
Družstevní ochoz 25,
140 00 Praha 4
tel: 723 030 305
e-mail: andrej.funk@volny.cz

Herpetologické informace (HI), časopis České herpetologické společnosti, vydává Česká herpetologická společnost od roku 1986, původně jako informační bulletin pro členy Společnosti. Od roku 2002 vychází jako registrovaná tiskovina (1. ročník s ISSN). V současnosti jde o odborný časopis pro členy Společnosti a veřejnost ( členům Společnosti je navíc určen zpravodaj "Informace ČHS").

Časopis Herpetologické informace vychází čtvrtletně, event. jsou jednotlivá čísla spojena do jednoho či dvou vydání ročně.

Časopis HI přináší informace, aktuality a odborné příspěvky z oblasti české i světové herpetologie a zejména abstrakty přednášek z výroční konference Společnosti. Vítány jsou veškeré příspěvky a odborné články týkající se herpetologické a batrachologické problematiky. Rukopisy jsou přijímány ve formátech *.doc nebo *.rtf (MS Word). Veškeré textové soubory zasílejte nejlépe e-mailem nebo poštou na disketě či CD na korespondenční adresu HI. Obrazové přílohy posílejte poštou nebo v digitální podobě e-mailem (v rozlišení min. 300 dpi). Příspěvek doplňte citovanou literaturou. Články se přijímají v českém, event. slovenském jazyce, případně v anglickém jazyce s českým souhrnem. U abstraktů přednášek a článků jsou vítány souhrny v angličtině. Za původnost a obsahovou správnost příspěvků odpovídají autoři. Text prochází jazykovou úpravou v redakci a může být recenzně připomínkován členy výboru Společnosti. Časopis je vydáván bez výdělečných úmyslů. Autoři příspěvků a redaktor HI nejsou honorováni. Autoři článků obdrží 3 výtisky HI.

Herpetologické informace byly zařazeny do databáze (dostupné na internetu a průbězně aktualizovaných CD) časopisů a článků se zoologickou tématikou vydávaných v České republice či se týkajících zoologie České republiky. Podrobnosti na http://www.biblioteka.cz


Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Česká herpetologická společnost, z.s.
Viničná 7, Praha 2, 128 44
správce stránek: herp@herp.cz, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)