nick/email: heslo:
Česky English

Česká
Herpetologická
Společnost, z.s.


37. konference České herpetologické společnosti

POZVÁNKA NA 37. KONFERENCI ČESKÉ HERPETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Česká herpetologická společnost, z.s. (ČHS) se sídlem Viničná 7, Praha 2, 128 44; IČ: 47011548

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 3638

zastoupená RNDr. Ivanem Rehákem, CSc., prezidentem

zve na výroční konferenci ČHS 2023, v jejímž rámci se uskuteční rovněž zasedání Rady ČHS.

Organizačně konferenci zajišťuje Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (mapy.cz) reprezentovaná organizátorem doc. RNDr. Milanem Veselým, Ph.D., vedoucím katedry zoologie PřF UP.

Konference se koná v padesátém jubilejním roce naší společnosti. A právě v Olomouci, kde byla založena. Hostitelská instituce je místem, kde před padesáti lety proběhla ustavující schůze Herpetologické sekce Československé zoologické společnosti, jejímž je ČHS nástupcem.

Dovolte mi při této příležitosti hostitelské instituci vyjádřit jménem ČHS velké poděkování!    

Kontakt:    Milan Veselý, milan.vesely@upol.cz , +420 585 634 213

 

Termín konference:  16.6. – 18.6. 2023

Místo konání: Katedra zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 17. listopadu 710/50,                  779 00 Olomouc

 

Program:   16. 6. 2023  příjezd účastníků  a neformální večer k padesátému jubileu ČHS

     od 16:00  registrace účastníků konference

 

17.6.2023

09:30 – 10:00     registrace účastníků Rady ČHS

 

10:00 – 11:00 zasedání Rady ČHS (zasedací místnost na PřF UP, 17. listopadu      710/50, Olomouc)

 

Program zasedání Rady:

  1. Zahájení zasedání Rady
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření ČHS v uplynulém období
  3. Plán činnosti ČHS do dalšího období.
  4. Diskuse, různé
  5. Závěr zasedání Rady

 

11:00 – 19:00     odborné zasedání ČHS - přednášky, diskuse, herpetologická exkurze

(detailní program bude k dispozici po uzávěrce přihlášek)

       

od 19:00    společenský večer

 

18.6.2023

09:30 – 13:00     odborné zasedání ČHS - přednášky, diskuse

(detailní program bude k dispozici po uzávěrce přihlášek)

   od 13:00 ukončení konference, oběd, odjezd účastníků

 

 

Poplatky: Konferenční poplatek od členů ČHS nebude vybírán (vztahuje se i na doprovázející osoby členů ČHS a kandidáty na nové členy, kteří podají přihlášku současně s přihláškou  na konferenci). Bezplatná účast na konferenci je omezena pouze na členy ČHS, jejich doprovázející osoby, kandidáty na členství v ČHS a pozvané hosty. Pro ostatní zájemce o účast na konferenci (jejichž účast na konferenci bude organizátory konference a výborem ČHS mimořádně schválena) činí konferenční poplatek 1 000 Kč. V případě nejasností či dalších dotazů k organizaci konference kontaktujte její organizátory.

 

Ubytování si zájemci zajistí individuálně přes: https://skm.upol.cz/ubytovani/hotel/. Ubytování na koleji gen. Svobody stojí 690,- "singl" a 470,- na 2-3 lůžkovém pokoji na noc a je to asi 3 minuty pěšky od místa konání konference (katedra zoologie).

 

Samozřejmě lze k ubytování využít i dalších četných možností, které jsou v Olomouci k dispozici ve velkém rozsahu - Ubytování Olomouc | Hotely.cz

 

Stravování bude ve vlastní režii ve vhodném restauračním zařízení (které bude na konferenci operativně upřesněno) poblíž místa konání konference. 

 

Prosím, v případě dotazů k organizaci konference se neváhejte obrátit přímo na doc. Veselého: 

 

Milan Veselý, milan.vesely@upol.cz, +420 585 634 213

Uzávěrka přihlášek:    30. 5. 2023

Přihlášky, včetně názvů příspěvků a abstraktů, posílejte, prosím,  e-mailem nejpozději do 30. 5. 2023  na ophis@tiscali.cz, milan.vesely@upol.cz, lukas.kratochvil@natur.cuni.cz a v kopii na herp@herp.cz (Výbor ČHS). O konečném zařazení příspěvků – zejména v případě, že počet přihlášených příspěvků přesáhne vymezený časový rámec pro jejich prezentaci – rozhoduje Výbor ČHS spolu s organizátorem.

 

V Praze dne 7. 5. 2023  Česká herpetologická společnost, z.s.

                                                       zastoupená RNDr. Ivanem Rehákem, CSc.

prezidentem

 

Poznámka: V případě osobní neúčasti na zasedání Rady ČHS je možnost zplnomocnit k jednání jiného člena ČHS.Nejstarší historie aneb vytaženo z hlubin šuplíků:


1973: ustanovující zasedání herpetologické sekce Zoologické společnosti ČSSR na Universitě Palackého v Olomouci (zleva: P. Voženílek, Z. Vogel, B. Král, V. Jiroušek).


1974: zasedání Šerlišský Mlýn (zleva P. Voženílek, Z. Roček, O. Oliva, O. Vergnerová, V. Šmek, v bílém je recepční, V. Jiroušek, J. Němec).


1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn

1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn 1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn

Opatrný, E. 1974: Ustavení Herpetologické sekce. Akvárium Terárium. 176.

Opatrný, E. 1974: Pracovní konference Herpetologické sekce. Akvárium Terárium. 176-177.
1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko

1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko

Malý, V. 1975: Herpetologická konference. Akvárium Terárium. 82-84.
1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko

1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko

Vergner, I.. 1979: Pracovní konference herpetologů, Křivoklát, 1979. Akvárium Terárium. 186-188.


Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Česká herpetologická společnost, z.s.
Viničná 7, Praha 2, 128 44
správce stránek: herp@herp.cz, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)