nick/email: heslo:
Česky English

Česká
Herpetologická
Společnost, z.s.


35. konference České herpetologické společnosti

POZVÁNKA NA 35. KONFERENCI ČESKÉ HERPETOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Česká herpetologická společnost, z.s. (ČHS)

zastoupená RNDr. Ivanem Rehákem, CSc., prezidentem

zve na výroční konferenci ČHS 2021, v jejímž rámci se uskuteční rovněž zasedání Rady ČHS.

Organizačně konferenci zajišťuje Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7, reprezentovaná organizátory Ivanem Rehákem a Petrem Velenským.

Kontakt: Ivan Rehák, ophis@tiscali.cz
Petr Velenský, velensky@zoopraha.cz

Termín konference: 2. 10. 2021 (sobota)

Místo konání: Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

Program:
08:50 – 09:00 sraz účastníků před hlavním vchodem do Zoo Praha
09:00 – 10:00 registrace a zasedání Rady ČHS (přednáškový sál Zoo Praha)
Program zasedání Rady:
1. Zahájení zasedání Rady
2. Zpráva o činnosti a hospodaření ČHS v uplynulém období
3. Plán činnosti ČHS do dalšího období
4. Diskuse, různé
5. Závěr zasedání Rady
10:00 – 18:00 odborné zasedání ČHS (přednáškový sál Zoo Praha) (s přestávkou na oběd) - přednášky, diskuse, herpetologické zajímavosti Zoo Praha (včetně specializovaných prohlídek pod vedením Petra Velenského, kurátora plazů a obojživelníků)
Detailní program bude k dispozici po uzávěrce přihlášek.
18:00 ukončení zasedání a odchod účastníků ze Zoo Praha

Poplatky:
Pro přihlášené účastníky konference je vstupné do areálu Zoo Praha 1 Kč. Konferenční poplatek od členů ČHS (vztahuje se i na doprovázející osoby členů ČHS a kandidáty na nové členy, kteří podají přihlášku současně s přihláškou na konferenci) nebude vybírán.

Účast na konferenci je omezena pouze na členy ČHS, jejich doprovázející osoby, kandidáty na členství v ČHS a pozvané hosty. V případě nejasností či dalších dotazů k organizaci konference kontaktujte její organizátory.

Stravování Ve vlastní režii. V areálu zoo je řada stravovacích možností.

Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2021

Přihlášky, včetně názvů příspěvků a abstraktů, posílejte e-mailem nejpozději do 20. 9. 2021 na ophis@tiscali.cz a velensky@zoopraha.cz, v kopii na herp@herp.cz.

O konečném zařazení příspěvků – zejména v případě, že počet přihlášených příspěvků přesáhne vymezený časový rámec pro jejich prezentaci – rozhoduje Výbor ČHS spolu s organizátory.

Poznámka: V případě osobní neúčasti na zasedání Rady ČHS je možnost zplnomocnit k jednání jiného člena ČHS.Nejstarší historie aneb vytaženo z hlubin šuplíků:


1973: ustanovující zasedání herpetologické sekce Zoologické společnosti ČSSR na Universitě Palackého v Olomouci (zleva: P. Voženílek, Z. Vogel, B. Král, V. Jiroušek).


1974: zasedání Šerlišský Mlýn (zleva P. Voženílek, Z. Roček, O. Oliva, O. Vergnerová, V. Šmek, v bílém je recepční, V. Jiroušek, J. Němec).


1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn

1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn 1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn

Opatrný, E. 1974: Ustavení Herpetologické sekce. Akvárium Terárium. 176.

Opatrný, E. 1974: Pracovní konference Herpetologické sekce. Akvárium Terárium. 176-177.
1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko

1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko

Malý, V. 1975: Herpetologická konference. Akvárium Terárium. 82-84.
1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko

1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko

Vergner, I.. 1979: Pracovní konference herpetologů, Křivoklát, 1979. Akvárium Terárium. 186-188.


Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Česká herpetologická společnost, z.s.
Viničná 7, Praha 2, 128 44
správce stránek: herp@herp.cz, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)