nick/email: heslo:
Česky English

Česká
Herpetologická
Společnost, z.s.


Česká herpetologická společnost (ČHS) je dobrovolnou nevýdělečnou organizací sdružující profesionální i amatérské pracovníky v oborech herpetologie a batrachologie, jakož i v oborech s těmito hraničícími či se prolínajícími. Představuje platformu pro podporu a koordinaci herpetologického a batrachologického výzkumu, vzdělávání a rozvoje. V uvedených oborech zajišťuje vědecký, informační, konzultační a vzdělávající servis pro jednotlivce i instituce.

Stanovy ČHS (pdf).

Jakožto vědecká společnost patří ČHS do společenství českých učených společností a je členem Rady českých vědeckých společností. Jejím sídlem je Praha, hlavní oblastí působení území České republiky. ČHS vznikla původně jako pobočka České zoologické společnosti, od které se osamostatnila v roce 1992. Více o historii zde (pdf).

ČHS pořádá každoročně odborné konference a vydává časopis Herpetologické informace a zpravodaj Informace ČHS. V rámci svých finančních možností finančně podporuje studenty s aktivní účastí na konferencích ČHS. ČHS úzce spolupracuje s dalšími domácími i zahraničními institucemi rozvíjejícími herpetologii a batrachologii.

ČHS má otevřené členství pro všechny zájemce, kteří respektují její stanovy. Členství vzniká schválením písemné přihlášky Radou ČHS. Přihlášku (přihláška-ČHS.pdf; přihláška-ČHS.rtf), pošlete na adresu tajemníka Společnosti.

QR platba - roční členský příspěvek Roční členský příspěvek činí od 1.1.2015 200 Kč 1.1.2017 300 Kč. Bankovní spojení ČHS: Raiffeisenbank, číslo transparentního účtu: 1612520001/5500. V případě placení členských poplatků uvádějte jako variabilní symbol Vaše členské číslo (např. 068)!

K platbě lze využít i uvedený QR kód (pouze předvyplní číslo účtu a částku).

Zprávy o činnosti společnosti naleznete zde: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.


Poslední aktuality:Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Česká herpetologická společnost, z.s.
Viničná 7, Praha 2, 128 44
správce stránek: herp@herp.cz, Zásady ochrany a zpracování osobních údajů (GDPR)