nick: heslo:
Česky English

Česká
Herpetologická
Společnost, z.s.


32. konference České herpetologické společnosti

Organizačně konferenci zajišťuje NaturaServis s.r.o. (člen ČHS) - http://www.naturaservis.net/, zastoupená jednatelem Romanem Rozínkem (člen ČHS). Zájemci o účast na konferenci kontaktujte, prosím, přímo Romana Rozínka.

Kontakt: Roman Rozínek, roman.rozinek@naturaservis.net, mobil 724 227 157

Uzávěrka přihlášek: 20. 3. 2017

Termín konference: 21. 4. až 23. 4. 2017

Místo konání a ubytování: Pension u svatého Jana, http://www.usvatehojana.cz/

Konferenční poplatek:
1 250 Kč – pro členy ČHS; vztahuje se i na doprovázející osoby (rodinné příslušníky) členů ČHS, žadatele o členství v ČHS a na zvané účastníky (k pozvaným na výroční konferenci patří v letošním roce rovněž zástupci AOPK ČR a členové TSP)

2 000 Kč – pro nečleny ČHS (s výše uvedenými výjimkami) - účast v tomto případě musí být předem schválena výborem ČHS.
Konferenční poplatek zahrnuje ubytování (dvě noci), snídani (dvakrát), využití konferenčních prostor a účast na konferenčních přednáškách a exkurzích. Konferenční poplatek bude vybírán na místě při registraci.

Další informace: Parkování v areálu zdarma. Malé plemeno psa 100,- Kč den, velké 150,- Kč/den. Nekuřácké konferenční prostory a restaurace. Ubytování (2, 3, 4 lůžka), stravování, konferenční prostory v jednom. Jídelní lístek: http://www.usvatehojana.cz/jidelni-listek

Program:
21. 4. 2017: příjezd, ubytování, registrace; Rada ČHS (od 20:00)
22. 4. 2017: odborný přednáškový program a seznámení s činností, projekty a chovnými zařízeními (Herpetologická stanice) NaturaServis s.r.o.
23. 4. 2017: odborný přednáškový program a terénní komentovaná exkurze na herpetologicky pozoruhodnou a významnou lokalitu Plachta; zakončení konference
Podrobný program bude rozeslán následně po uzávěrce přihlášených příspěvků. Konferenční příspěvky přihlašujte, prosím, do 10. 3. 2017 elektronickou poštou na: ophis@tiscali.cz; herp@herp.cz; roman.rozinek@naturaservis.net. O konečném zařazení příspěvků – zejména v případě, že počet přihlášených příspěvků přesáhne vymezený časový rámec pro jejich prezentaci – rozhoduje Výbor ČHS.Nejstarší historie aneb vytaženo z hlubin šuplíků:


1973: ustanovující zasedání herpetologické sekce Zoologické společnosti ČSSR na Universitě Palackého v Olomouci (zleva: P. Voženílek, Z. Vogel, B. Král, V. Jiroušek).


1974: zasedání Šerlišský Mlýn (zleva P. Voženílek, Z. Roček, O. Oliva, O. Vergnerová, V. Šmek, v bílém je recepční, V. Jiroušek, J. Němec).


1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn

1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn 1973 - Ustavení herpetologické sekce, 1974 - Herpetologická konference Šerlišský Mlýn

Opatrný, E. 1974: Ustavení Herpetologické sekce. Akvárium Terárium. 176.

Opatrný, E. 1974: Pracovní konference Herpetologické sekce. Akvárium Terárium. 176-177.
1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko

1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1975 - Herpetologická konference Křivoklátsko

Malý, V. 1975: Herpetologická konference. Akvárium Terárium. 82-84.
1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko

1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko 1979 - Herpetologická konference Křivoklátsko

Vergner, I.. 1979: Pracovní konference herpetologů, Křivoklát, 1979. Akvárium Terárium. 186-188.


© 2017 Česká herpetologická společnost, z.s.
Katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, Praha 2, 128 44
správce stránek: herp@herp.cz